Ёлектрондық оқу құралдар интернет жел≥с≥нде www.ko-sirdariya.kz сайтта орналастырылған.

© "—ырдари€" университет≥. 2018