Білім беру бағдармалалар бойынша оқулықтармен қамтамасыз етулуі туралы
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Білім беру бағдармалалар

Барлығы

1

6В01101-"Педагогика және психология"

490

2

6В01201-"Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы"

68

3

6В01301-"Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі"

596

4

6В01401-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

232

5

6В01402-Музыка мұғалімдерін даярлау

327

6

6В01403-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

362

7

6В01501-Математика мұғалімдерін даярлау

549

8

6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау

526

9

6В01503-Информатика мұғалімдерін даярлау

604

10

6В01504-Химия мұғалімдерін даярлау

566

11

6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау

274

12

6В01507-Химия-Биология мұғалімдерін даярлау

280

13

6В05101-"Биология"

280

14

6В01601-Тарих мұғалімдерін даярлау

728

15

6В01506-География мұғалімдерін даярлау

186

16

6В01509-География-Тарих мұғалімдерін даярлау

186

17

6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

495

18

6В01703-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

244

19

6В01702-Шет тілі: екі шет тілі мұғалімдерін даярлау

625

20

6В04201-"Құқықтану"

337

21

6В04101-"Есеп және аудит"

335

22

6В04102-"Қаржы"

331

23

6В02101-"Дизайн"

153

24

6В06102 -"Информатика"

486

25

6В06101-"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"

26

6В03201-"Кітапхана ісі"

35

Жалпы білім беру пәндер (Общеобразовательные дисциплины)

201

Барлығы

9500

Диаграмма №1. Электронды қоры. Ресурстар түрлері бойынша

Диаграмма №2. Электронды қоры тілдер бойынша"Сырдария" университетінде 2005-2022 оқу жылдар аралығында 9500 электронды оқу құралдар жиналған.

Электрондық кітапхана қоры туралы мәліметтер төмендей кестеде корсетілген.

Оқу жылдары

"Сырдария" университетінде жасалған электронды оқулықтар

Жылына қосылған оқулықтар саны

Жалпы электронды оқу құралдары (оқулықтар, кітаптар, нұсқаулар, оқу-әдістемелік кешендер, мақалалар,т.б.)

ЖОО-дың қауымдастыққа (РМЭБ) жіберілген оқулықтар саны

1

2005-2006 оқу жылы

30

133

133

2

2006-2007 оқу жылы

30

364

497

3

2007-2008 оқу жылы

43

535

1032

4

2008-2009 оқу жылы

32

122

1154

5

2009-2010 оқу жылы

10

476

1630

1384

6

2010-2011 оқу жылы

20

166

1796

1610

7

2011-2012 оқу жылы

20

1960

3756

3577

8

2012-2013 оқу жылы

21

1348

5104

4925

9

2013-2014 оқу жылы

24

469

5573

5431

10

2014-2015 оқу жылы

20

1044

6617

6567

11

2015-2016 оқу жылы

2

761

7379

7328

12

2016-2017 оқу жылы

21

323

7701

7701

13

2017-2018 оқу жылы

22

764

8470

8470

14

2018-2019 оқу жылы

11

475

8945

8945

15

2019-2020 оқу жылы

12

120

9065

9065

16

2020-2021 оқу жылы

29

200

9270

9270

17

2021-2022 оқу жылы

6

230

9500

9500

Барлығы

353

9500

9500

9500


Диаграмма №3. 17 жыл ішіндегі жаңа электрондық басылымдармен толықтыру динамикасы


Электрондық оқу құралдар интернет желісінде www.ko-sirdariya.kz сайтта орналастырылған.
© "Сырдария" университеті. 2022
^ Жоғары шығу