"Сырдария" университетінің электрондық кітапханасының
бакалавриат(27) және магистратура(10) мамандықтар бойынша
оқулықтармен қамтамасыз етулуі туралы
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Білім беру бағдарламалар

Оқу-әдістемелік кешендер

ОБСӨЖ мәтіндер

Тесттік жинақтар

2005-2018ж. университетте жасалған оқулықтар

Интернеттен және өзге де деректерден алынғандары

Ғылыми конференцияларының мақалалар

Барлығы

1

6В01101-"Педагогика және психология"

81

47

12

15

218

90

463

2

7M01101 – Педагогика және психология

3

5B 010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

60

60

4

6В01301-"Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі"

65

61

22

19

181

241

589

5

7М01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6

6В01401-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

39

10

2

7

70

50

178

7

6В01402-Музыка мұғалімдерін даярлау

104

43

3

14

85

66

315

8

6В01403-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

41

2

8

12

212

73

348

9

6В01501-Математика мұғалімдерін даярлау

61

53

4

16

292

111

537

10

7М01501 – Математика педагогтарын даярлау

11

6В01502-Физика мұғалімдерін даярлау

34

57

6

11

300

114

522

12

6В01503-Информатика мұғалімдерін даярлау

52

60

11

23

235

195

576

13

7М01502 –Информатика педагогтарын даярлау

14

6В01504-Химия мұғалімдерін даярлау

31

18

4

10

406

83

552

15

7М01503 – Химия педагогтарын даярлау

16

6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау

85

86

17

33

453

133

807

17

7М01504 – Биология педагогтарын даярлау

18

6В01507-Химия-Биология мұғалімдерін даярлау

19

6В05101-"Биология"

20

6В01601-Тарих мұғалімдерін даярлау

73

75

6

26

409

115

704

21

7М01601 – Тарих педагогтарын даярлау

22

6В01506-География мұғалімдерін даярлау

73

63

6

20

181

19

362

23

6В01509-География-Тарих мұғалімдерін даярлау

24

6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

68

42

9

25

159

163

466

25

7М01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтарын даярлау

26

6В01703-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

15

3

3

182

33

236

27

6В01702-Шет тілі: екі шет тілі мұғалімдерін даярлау

95

72

10

16

278

111

582

28

7M01702 – Шет тілі: екі шет тілі педагогтарын даярлау

29

6B04103–"Экономика"

36

22

3

10

91

106

268

30

7М04101 - Экономика

31

6В04201-"Құқықтану"

86

56

12

21

86

45

306

32

6В04101-"Есеп және аудит"

41

31

2

11

65

45

195

33

6В04102-"Қаржы"

17

12

2

6

52

95

184

34

6В02101-"Дизайн"

52

1

7

57

13

130

35

6В06102 -"Информатика"

6

7

4

9

327

115

468

36

6В06101-"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"

37

6В03201-"Кітапхана ісі"

32

32

Жалпы білім беру пәндер (Общеобразовательные дисциплины)

178

7

185

Барлығы

1155

821

143

314

4609

2023

9065


Диаграммалар

Диаграмма №1. Электронды қоры. Ресурстар түрлері бойынша.

Диаграмма №2. Университетітің және сырттан алған ресурстар.

Диаграмма №3. Электронды қоры тілдер бойынша."Сырдария" университетінде 2005-2020 оқу жылдар аралығында 9065 электронды оқу құралдар жиналған.

Электрондық кітапхана қоры туралы мәліметтер төмендей кестеде корсетілген.

Оқу жылдары

"Сырдария" университетінде жасалған электронды оқулықтар

Жылына қосылған оқулықтар саны

Жалпы электронды оқу құралдары (оқулықтар, кітаптар, нұсқаулар, оқу-әдістемелік кешендер, мақалалар,т.б.)

ЖОО-дың қауымдастыққа (РМЭБ) жіберілген оқулықтар саны

1

2005-2006 оқу жылы

30

133

133

2

2006-2007 оқу жылы

30

364

497

3

2007-2008 оқу жылы

43

535

1032

4

2008-2009 оқу жылы

32

122

1154

5

2009-2010 оқу жылы

10

476

1630

1384

6

2010-2011 оқу жылы

20

166

1796

1610

7

2011-2012 оқу жылы

20

1960

3756

3577

8

2012-2013 оқу жылы

21

1348

5104

4925

9

2013-2014 оқу жылы

24

469

5573

5431

10

2014-2015 оқу жылы

20

1044

6617

6567

11

2015-2016 оқу жылы

2

761

7379

7328

12

2016-2017 оқу жылы

21

323

7701

7701

13

2017-2018 оқу жылы

22

764

8470

8470

14

2018-2019 оқу жылы

11

475

8945

8945

15

2019-2020 оқу жылы

7

120

9065

9065

Барлығы

314

9065

9065

9065


Электрондық оқу құралдар интернет желісінде www.ko-sirdariya.kz сайтта орналастырылған.
© "Сырдария" университеті. 2020
^ Жоғары шығу