Компьютер орталығында 2005-2022 жж. жасалған 352 электронды оқулықтар


кафедрасы Оқулығының аты авторы орындаушы мерзімі
1 Биология, Химия Зоология Кошкаров Р. Шпенглер С. 2005-2006
2 Биология, Химия Цитология Батькаев Ж.Я. Габитов К. 2006-2007
3 Биология, Химия Генетика Кукиев С. Габитов К. 2006-2007
4 Биология, Химия Адам анатомиясы Әбілхайыров С. Шпенглер С. 2007-2008
5 Биология, Химия Адам және жануарлар физиологиясы Шотаева.М.,Кукиев.С. Шпенглер С. 2007-2008
6 Биология, Химия Микробиология және вирусология Дошманов Е. Шпенглер С. 2007-2008
7 Биология, Химия Қолданбалы биология және топырақтану негіздері Дошманов Е. Шпенглер С. 2007-2008
8 Биология, Химия Қазақстан биоресурстары Шотаева.М. Шпенглер С. 2007-2008
9 Биология, Химия Өсімдіктер физиологиясы Шотаева.М. Шпенглер С. 2007-2008
10 Биология, Химия Геоботаника Нурмаганбетов Н. Шпенглер С. 2008-2009
11 Биология, Химия Экология Нурмаганбетов Н. Шпенглер С. 2008-2009
12 Биология, Химия Биофизика Әбілхайыров С. Шпенглер С. 2009-2010
13 Биология, Химия Эволюциялық ілім Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2010-2011
14 Биология, Химия Әлем фаунасы мен флорасы Итбанова Д.Б. Шпенглер С. 2011-2012
15 Биология, Химия Жас өспірімдер физиологиясы мен мектеп гигиенасы Кукиев С. Шпенглер С. 2011-2012
16 Биология, Химия Дене шынықтыру және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері Тилеумбетова А. Шпенглер С. 2011-2012
17 Биология, Химия Иммунология Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2012-2013
18 Биология, Химия Топырақ биологиясы Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2012-2013
19 Биология, Химия Омыртқасыздар зоологиясы Кошкаров Р. Шпенглер С. 2012-2013
20 Биология, Химия Омыртқалылар зоологиясы Кошкаров Р. Шпенглер С. 2013-2014
21 Биология, Химия Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы Бейсенова С. Шпенглер С. 2013-2014
22 Биология, Химия Жеке даму биологиясы Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2013-2014
23 Биология, Химия Гидробиология Нурмаганбетов Н. Шпенглер С. 2014-2015
24 Биология, Химия Микробиология Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2016-2017
25 Биология, Химия Дәрілік өсімдіктер Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2016-2017
26 Биология, Химия Молекулалық биология Мусаев Х.А. Шпенглер С. 2017-2018
27 Биология, Химия Микробиология Абдуова С.Ж. Шпенглер С. 2017-2018
28 Биология, Химия Дәрілік өсімдіктер Абдуова С.Ж. Шпенглер С. 2017-2018
29 Биология, Химия Цитология жане гистология Абілкаиров С.И. Шпенглер С. 2017-2018
30 Биология, Химия Омыртқалылар зоологиясы Кашкаров Р. Шпенглер С. 2017-2018
31 Биология, Химия Жаңа технологиялар әдістемесі Дошманов Е.К. Шпенглер С. 2017-2018
32 Биология, Химия Эндокринология Исакова Д.Т. Шпенглер С. 2017-2018
33 Биология, Химия Қазақстан биоресурстары. Практикалық сабақтар Исмайлова, Г. Шпенглер С. 2018-2019
34 Биология, Химия Эволюция ілімі Дошманов Е.К. Шпенглер С. 2018-2019
35 Биология, Химия Биологияны оқыту әдістемесі Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2019-2020
36 Биология, Химия Физиология человека и животных Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2020-2021
37 Биология, Химия Органикалық химия Мадыханова қ.С. ЮКГУ 2005-2006
38 Биология, Химия Жалпы химия Ибраимов Ш. Сухов В. 2005-2006
39 Биология, Химия Периодтық жүйедегі элементтер химиясы Ибраимов Ш. Шпенглер С. 2007-2008
40 Биология, Химия Химия тарихы Абдуразова П. Шпенглер С. 2009-2010
41 Биология, Химия Биохимия Кукиев С. Шпенглер С. 2010-2011
42 Биология, Химия Бейорганикалық химия теориялық негіздері Ибраимов Ш. Шпенглер С. 2010-2011
43 Биология, Химия Гендік инженерия Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2010-2011
44 Биология, Химия Химиялық технология Әбілхайыров С. Шпенглер С. 2014-2015
45 Биология, Химия Theoretical Foundations of Organic Chemistry Abdurazova P. Шпенглер С. 2019-2020
46 Биология, Химия Физикалық және коллоидты химия Кобланова О. Шпенглер С. 2020-2021
47 Биология, Химия Көмірсутектер Абдуразова П. Шпенглер Д. 2020-2021
48 Физика Схемотехника негіздері Турсунов А.А. Сухов В. 2005-2006
49 Физика Атом және атом ядросы Бердалиев Е. Шпенглер С. 2005-2006
50 Физика Физикалық приборлар Қасымбеков Д. Шпенглер С. 2008-2009
51 Физика Метрология Қасымбеков Д. Шпенглер С. 2008-2009
52 Физика Теориялық механика Жолдасов С.А Шпенглер С. 2008-2009
53 Физика Физиканы оқыту технологиялары мен әдістемелері Ходжахметов Э. Шпенглер С. 2009-2010
54 Физика Физикалық процестерді математикалық модельдеу Касымбеков Д. Шпенглер С. 2009-2010
55 Физика Электр және магнетизм Абдирахманова Ф. Шпенглер С. 2011-2012
56 Физика Мектептегі физика эксперименттерінің техникасы Бердалиев Е. Шпенглер С. 2011-2012
57 Физика Физиканы оқыту технологиялары мен әдістері Бердалиев Е. Шпенглер С. 2013-2014
58 Физика Молекулалық физика Бердалиев Е. Шпенглер С. 2014-2015
59 Физика Физиканы оқыту әдістемесі Бердалиева Т.Д. Шпенглер Д. 2020-2021
60 Математика Анықталған интегралдың кейбір қолданылулары Қарашева Г. Шпенглер С. 2005-2006
61 Математика Геометрияның негіздері Қыстаубаев Ш. Габитов К. 2006-2007
62 Математика Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра Касымбеков Д. Шпенглер С. 2007-2008
63 Математика Дифференциялық геометрия және топология Жолдасов С. Шпенглер С. 2007-2008
64 Математика Дискреттік математика және математикалық логика Рузыбаев А Шпенглер С. 2008-2009
65 Математика Сызықты және сызықты емес теңдеулер жүйесін шешу әдістер Кукеев Ж.С. Якубов Р. 2008-2009
66 Математика Элементар математика (жаңа) Саулебаев Б.А Шойбеков М. 2009-2010
67 Математика Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі Жаңабаев Ж. Шпенглер С. 2010-2011
68 Математика Комплекс айнымалды функциялар теориясы Қарашева Г. Шпенглер С. 2011-2012
69 Математика Сандық әдістердің қосымша тараулары Касымбеков Д. Шпенглер С. 2012-2013
70 Математика Есептеу математикасына кіріспе Касымбеков Д. Шпенглер С. 2012-2013
71 Математика Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі Кытайбеков Е. Шпенглер С. 2013-2014
72 Математика Математикалық талдау Карашева Г. Шпенглер С. 2016-2017
73 Математика Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика Жаңабаев Ж. Шпенглер С. 2016-2017
74 Математика МАТЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ (ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР) Дайырбеков С.С. Шпенглер С. 2017-2018
75 Математика Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы сынып оқушысының математиканы оқу белсенділігін дамытудың ғылыми және іс-тәжірибелік негіздері Дайырбеков С.С. Шпенглер С. 2017-2018
76 Математика Элементарлық математика Китайбеков Е.Т. Шпенглер Д. 2019-2020
77 Математика Математика тарихы және методологиясы Китайбеков Е.Т. Шпенглер С. 2019-2020
78 Математика Математика тарихы және методологиясы Cапаков, Д. Шпенглер Д. 2020-2021
79 Математика Элементарлық математика Жолдасов, С.А. Шпенглер Д. 2020-2021
80 Информатика Обучение установке Office 2000 Турсунов А.А., Шпенглер С. Шпенглер С., Халфин Д. 2004-2005
81 Информатика Работа в сети Интернет / казакша Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2004-2005
82 Информатика Языки программирования Basic, C, Pascal Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2004-2005
83 Информатика Архитектура персонального компьютера Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2005-2006
84 Информатика Операционные системы Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2005-2006
85 Информатика Информационные системы Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2007-2008
86 Информатика Программирование на Visual Basic Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
87 Информатика Программирование на Дельфи Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
88 Информатика Программирование в Интернет Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
89 Информатика Графическое программирование Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
90 Информатика Операциялар жүйелер Турсунов А.А. Габитов К. 2006-2007
91 Информатика Алгоритм және берілгендер құрылымы Алипбаев Т. Габитов К. 2006-2007
92 Информатика Си++ тілінде программалау Анарбаев Ж. Габитов К. 2006-2007
93 Информатика Macromedia Flash MX Жасузакова М. Габитов К. 2006-2007
94 Информатика Тілдер теориясы және автоматтандыру Салихова Г Шпенглер С. 2007-2008
95 Информатика Информатика негіздері Сопбекова Н Шпенглер С. 2007-2008
96 Информатика ЭЕМ–дегі практикум Сопбекова Н. Шпенглер С. 2007-2008
97 Информатика Программалау тілі Сарайбаев М.Ш. Шпенглер С. 2007-2008
98 Информатика Информатика (межфак) Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2008-2009
99 Информатика Visual Basic программалау тілі Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2008-2009
100 Информатика Мәліметтер қоры және ақпарат жүйесі Асилбаева А.П. Шпенглер С. 2008-2009
101 Информатика Бастауыш мектепте информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы Сейдикеримова Д Шпенглер С. 2008-2009
102 Информатика Жүйелі программалауға кіріспе Асилбаева А. Шпенглер С. 2011-2012
103 Информатика Access жүйесі Асилбаева А. Шпенглер С. 2013-2014
104 Информатика Автоматтар және тілдер теориясы Салихова Г. Шпенглер С. 2013-2014
105 Информатика Компьютерлік желілер Акимишев Г. Шпенглер С. 2013-2014
106 Информатика Информатика. 8 сынып Өсербай А. Шпенглер С. 2013-2014
107 Информатика Жасанды интеллект негіздері Кукеев Ж.С. Шпенглер С. 2014-2015
108 Информатика Математикалық логика Рузибаев А. Шпенглер С. 2014-2015
109 Информатика Программалау (Турбо Паскаль) Сарайбаев М.Ш. Шпенглер С. 2018-2019
110 Информатика Мәліметтер қорын басқару жүйесі Асилбаева А.П. Шпенглер С. 2018-2019
111 Информатика Информатика Дайырбеков С.С. Шпенглер С. 2017-2018
112 Информатика Цифрлы схемотехника Алипбаев,Т.Н. Шпенглер Д. 2020-2021
113 Информатика Мультимедия Алтынбеков, С.Е. Шпенглер Д. 2020-2021
114 Экономика Мақта-тоқыма кластері Сериков Б.С. Сухов В. 2005-2006
115 Экономика Маркетинг Сахова А. Сухов В. 2005-2006
116 Экономика Қазақстан экономикасы Бакиров Е. Габитов К. 2005-2006
117 Экономика құнды қағаз нарығы Баймұратова Г Шпенглер С. 2006-2007
118 Экономика Салықты жоспарлау Кенжебеков Ж Габитов К. 2007-2008
119 Экономика Дүниежүзілік экономикасы Оралова З.М Габитов К. 2007-2008
120 Экономика Экономикалық теория Баймуратова Г. Габитов К. 2007-2008
121 Экономика Бухгалтерлік есеп және аудит Дүйсебеков Ш. Габитов К. 2007-2008
122 Экономика Банк ісі Адамбекова М. Габитов К. 2007-2008
123 Экономика Мемлекеттік бизнес Киргизбаева Р. Шойбеков М. 2008-2009
124 Экономика Қасіпкерлік іс әрекет уйымдастыру Киргизбаева Р. Шойбеков М. 2008-2009
125 Экономика Мемлекеттік бюджет Туремуратов А. Шойбеков М. 2008-2009
126 Экономика қазынашылық Туремуратов А. Шойбеков М. 2008-2009
127 Экономика қаржылық талдау Бейсеева А.Р. Шпенглер С. 2009-2010
128 Экономика Шет мемлекеттер қаржысы Бейсеева А.Р. Шпенглер С. 2009-2010
129 Экономика Еңбек нарық экономикасы Адамбекова М. Шпенглер С. 2009-2010
130 Экономика Акционерлік қоғамдағы экономиканы және басқару Серіков Б.С Шпенглер С. 2009-2010
131 Экономика Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар Акимишев Г. Шпенглер С. 2011-2012
132 Экономика Кәсіпорын экономикасы Серіков Б. Шпенглер С. 2013-2014
133 Экономика Макроэкономика Байтілеуов С. Шпенглер С. 2014-2015
134 Экономика Эконометрика Рузибаев С. Шпенглер С. 2014-2015
135 Экономика Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу Бакиров Е. Шпенглер С. 2016-2017
136 Экономика Ұлттық есеп жүйесі Серіков Б. Шпенглер С. 2016-2017
137 Экономика Маркетинг Оралова З. Шпенглер С. 2017-2018
138 Экономика Қаржы нарығы және делдалдар Адамбекова, М.Т Шпенглер С. 2018-2019
139 Экономика Басқару есебі 1 Бердібеков,Х. Шпенглер С. 2019-2020
140 Экономика Салық және салық салу Бакиров Е.А. Шпенглер С. 2019-2020
141 Экономика Бухгалтерлік есеп негіздері Адамбекова, М.Т Шпенглер С. 2020-2021
142 Экономика Маркетинг Оралова З.М. Шпенглер Д. 2020-2021
143 Экономика Қаржы менеджменті Бегулиева, А. Шпенглер С. 2020-2021
144 Құқықтану Қылмыстық құқық Сахов Б. Сухов В. 2005-2006
145 Құқықтану Рим құқығы Қуандыкова К. Шпенглер С. 2005-2006
146 Құқықтану Саяси және құқық білімдер тарихы Жуманов Т.А. Шпенглер С. 2006-2007
147 Құқықтану Қазақстан Республикасы конституциялық құқығы Торебаева А. Шпенглер С. 2005-2006
148 Құқықтану ҚР Азаматтық құқық Торемуратов А. Габитов К. 2007-2008
149 Құқықтану Халықаралық жария құқығы Әбдімұсаев М. Шойбеков М. 2008-2009
150 Құқықтану Мемлекет және құқық теориясы Ихласова М. Габитов К. 2007-2008
151 Құқықтану Мемлекеттік тілдегі заң іс қағаздары Әбілқасымова А. Шпенглер С. 2009-2010
152 Құқықтану Криминалистика Зейдуллаева Р. Шпенглер С. 2011-2012
153 Құқықтану Отбасы құқығы Искакова Г.. Шпенглер С. 2011-2012
154 Құқықтану Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы Төребаева А. Шпенглер С. 2013-2014
155 Құқықтану Салыстырмалы құқықтану Ихласова М. Шпенглер С. 2013-2014
156 Құқықтану Прокурорлық бақылау Жуманова У. Шпенглер С. 2014-2015
157 Құқықтану ҚР Экологиялық құқығы Төребаева А. Шпенглер С. 2016-2017
158 Құқықтану Қазақстан Республикасының қаржы құқығы Ихласова М. Шпенглер С. 2017-2018
159 Құқықтану Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім) Торебаева А. Шпенглер С. 2018-2019
160 Құқықтану ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы Ихласова М. Шпенглер С. 2020-2021
161 Педагогика/психол. Этнопедагогика 16 века Хазиахмадова Ф. Карпов А. 2004-2005
162 Педагогика/психол. Педагогиканың жалпы негіздегі және теориясы Балажанова Ж. Шпенглер С. 2005-2006
163 Педагогика/психол. Этнопедагогика Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2006-2007
164 Педагогика/психол. Спорт педагогикасы Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2006-2007
165 Педагогика/психол. Қазақ диалектологиясы Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2006-2007
166 Педагогика/психол. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының әдістемесі Исаева К. Габитов К. 2007-2008
167 Педагогика/психол. Педагогиканың жалпы негіздері Байдуллаева О. Габитов К. 2007-2008
168 Педагогика/психол. Төменгі сынып оқушыларымен жүргізілетін тәрбие жұмысының технологиясы Исаева К.А. Шпенглер С. 2008-2009
169 Педагогика/психол. Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы Қыстаубаев Ш. Шпенглер С. 2008-2009
170 Педагогика/психол. Қазіргі балалар әдеби процесі Жылқайдарова Г. Шпенглер С. 2010-2011
171 Педагогика/психол. Бастауыш сынып оқушысы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы Байдуллаева О. Шпенглер С. 2010-2011
172 Педагогика/психол. Жаратылыстану негіздері Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2011-2012
173 Педагогика/психол. Даму педагогикасы Байдуллаева О. Шпенглер С. 2011-2012
174 Педагогика/психол. Кәсіптік оқыту теориясы мен технологиясы Байдуллаева О. Шпенглер С. 2011-2012
175 Педагогика/психол. Әлеуметтік педагогикасы Исаева К. Шпенглер С. 2011-2012
176 Педагогика/психол. Педагогика Саттарова Ж. Шпенглер С. 2014-2015
177 Педагогика/психол. Бастауыш білім берудің қазіргі педагогикалық технологиясы Отегенова О. Шпенглер С. 2016-2017
178 Педагогика/психол. Жас ерекшелік педагогикасы Мусабекова Г.Т. Шпенглер С. 2017-2018
179 Педагогика/психол. Совершенствование педагогического мастерства Мусабекова Г.Т. Шпенглер С. 2018-2019
180 Педагогика/психол. Методика воспитательной работы в вузе Мусабекова Г.Т. Шпенглер С. 2018-2019
181 Педагогика/психол. Педагогика высшей школы Мусабекова Г.Т. Шпенглер С. 2019-2020
182 Педагогика/психол. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі Исаева, К.А. Шпенглер С. 2019-2020
183 Педагогика/психол. Педагогика тарихы Исаева, К.А. Шпенглер С. 2019-2020
184 Педагогика/психол. Қазіргі педагогикалық технологиялар Файзиев, Н.С. Шпенглер Д. 2020-2021
185 Педагогика/психол. Еңбек психологиясы Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2008-2009
186 Педагогика/психол. Жалпы психология Ташкенбаева С. Шпенглер С. 2006-2007
187 Педагогика/психол. Психология развития Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
188 Педагогика/психол. Дидактика Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
189 Педагогика/психол. Дифференциальная психология Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
190 Педагогика/психол. Политическая психология Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
191 Педагогика/психол. Менеджмент психологиясы Мырзалиева Ж Габитов К. 2007-2008
192 Педагогика/психол. Зоопсихология Мырзалиева Ж Габитов К. 2007-2008
193 Педагогика/психол. Психологияны оқыту әдістемесі Құлназарова Ж. Шпенглер С. 2008-2009
194 Педагогика/психол. Интерактивті оқыту технологиялар Кабылбекова З.Б. Шпенглер С. 2012-2013
195 Педагогика/психол. Дау–дамайлар психологиясы Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2013-2014
196 Педагогика/психол. Психология тарихы Ташкенбаева С. Шпенглер С. 2016-2017
197 Педагогика/психол. Дифференциалды психология Орманова, З.К. Шпенглер Д. 2020-2021
198 Педагогика/психол. Педагогикалық-психологиялық диагностика Қозыбаева, М. Шпенглер Д. 2020-2021
199 Педагогика/психол. Сауат ашу және жазуга уйрету Теңізбаева Г.А. Шпенглер С. 2021-2022
200 Қоғамдық пәндер Әлеуметтану Саржанова Р. Шпенглер С. 2005-2006
200 Қоғамдық пәндер Филосифия негіздері Панов Е.Н. Габитов К. 2006-2007
201 Қоғамдық пәндер Саясаттану Алтынбеков Б. Шпенглер С. 2009-2010
202 Қоғамдық пәндер Саясаттану Тажитаева Р.С. Шпенглер С. 2015-2016
203 География Жалпы жертану Зоржанова А. Шпенглер С. 2005-2006
204 География Метеорология және климатология Дүйсекова А.Т Габитов К. 2006-2007
205 География Геология және палеогеографиясы Исмайлова Г. Габитов К. 2006-2007
206 География Картография және топография негіздері Кушбаева А.Т. Габитов К. 2007-2008
207 География Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар Турманов А. Габитов К. 2007-2008
208 География Географиялық қабық Зоржанова А. Габитов К. 2007-2008
209 География ТМД-ның экономикалық- әлеуметтік географиясы Сариева Ш.Ж. Шойбеков М. 2008-2009
210 География Геоморфология Сариева Ш.Ж. Шойбеков М. 2008-2009
211 География Медициналық география Сакиева Л. Шойбеков М. 2008-2009
212 География Дүние жүзінің шаруашылық географиясы Исмайлова К. Шойбеков М. 2008-2009
213 География Топырақ географиясы Исмаилова К. Шпенглер С. 2012-2013
214 География Жалпы гидрология Исмаилова К. Шпенглер С. 2012-2013
215 География Туризм және экскурсиятану негіздері Исмаилова К. Шпенглер С. 2012-2013
216 География Ландшафттану Сариева Ш. Шпенглер С. 2012-2013
217 География Жалпы жертану Сариева Ш. Шпенглер С. 2013-2014
218 География Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы Исмайлова Г.К. Шпенглер С. 2014-2015
219 География Географияны оқыту әдістемесі Сариева Ш. Шпенглер С. 2014-2015
220 География Қазіргі дүние географиясы Исабеков Б.Д. Шпенглер С. 2017-2018
221 География Биогеография Тажекова А.Д. Шпенглер С. 2017-2018
222 География Қазақстанның физикалық географиясы Тажекова А.Д. Шпенглер С. 2017-2018
223 География Түркістан облысының физикалық географиясы Тажекова А.Д. Шпенглер Д. 2020-2021
224 Тарих Археология Апашева С.П Шпенглер С. 2005-2006
225 Тарих Алғашқы қауымдық құрылыс Апашева С.Н. Габитов К. 2007-2008
226 Тарих Орта ғасырдағы қазақстан тарихы Мамыраимов С. Габитов К. 2007-2008
227 Тарих Ежелгі және Орта ғасырдағы қазақстан тарихы Мамыраимов С. Габитов К. 2007-2008
228 Тарих Түркі халықтарының тарихы Орынбаева Г. Шойбеков М. 2008-2009
229 Тарих Қазақстанның жаңа заман тарихы Мейірбеков М Шойбеков М. 2008-2009
230 Тарих ҚР тарихи мәдени ескерткіштерін қорғау Тажибекеев А. Шпенглер С. 2010-2011
231 Тарих Түркі өркениет тарихы Ниязбекова М. Шпенглер С. 2010-2011
232 Тарих Мұражайтану Тажибекеев А. Шпенглер С. 2010-2011
233 Тарих Африка мен Азияның жаңа және қазіргі заман тарихы Алтыбаева А. Шпенглер С. 2011-2012
234 Тарих ҚР қоғам қайраткерлерінің бейнесі Досымбекова Э. Шпенглер С. 2011-2012
235 Тарих Қосалқы тарихи Апашева С. Шпенглер С. 2011-2012
236 Тарих Орта ғасырдағы қазақстан археологиясы Апашева С. Шпенглер С. 2012-2013
237 Тарих Экологиялық білім мен тәрбие беру Дуйсенова Б. Шпенглер С. 2012-2013
238 Тарих Қазақстанның қазіргі саяси тарихы Мейірбеков М.Б. Шпенглер С. 2014-2015
239 Тарих Этнология Апашева С.Н. Шпенглер С. 2014-2015
240 Тарих История Германии Алтыбаева А.А. Шпенглер С. 2015-2016
241 Тарих Қазақстан тарихының тарихнамасы Мейірбеков М.Б. Шпенглер С. 2016-2017
242 Тарих Степной край в имперской системе аграрной колонизации Токмурзаев Б.С. Шпенглер С. 2017-2018
243 Тарих Қосалқы тарихи пәндер Апашева С.Н. Шпенглер С. 2017-2018
244 Тарих Тарихты оқыту әдістемесі Мейірбеков М.Б. Шпенглер С. 2017-2018
245 Тарих Орта ғасырлардағы шығыс елдерінің тарихы Сырбаева А.А. Шпенглер С. 2017-2018
246 Тарих Археология Апашева С.Н. Шпенглер С. 2018-2019
247 Тарих Тарихты оқыту әдістемесі Апашева С.Н. Шпенглер С. 2018-2019
248 Тарих История древнего мира Токмурзаев Б.С. Шпенглер С. 2019-2020
249 Тарих Степной край в имперской системе аграрной колонизации России (вторая половина XIX –начало ХХ века) Токмурзаев Б.С. Шпенглер С. 2019-2020
250 Тарих Алғашқы қоғам тарихы Апашева С.Н. Шпенглер С. 2020-2021
251 Тарих Өлкетану Молдадосова,А. Шпенглер Д. 2020-2021
252 Қазақ тілі Қазіргі қазақ тілі (фонетика) Жидебаев К. Шпенглер С. 2005-2006
253 Қазақ тілі Қазіргі қазақ тілі (лексика) Жидебаев К. Шпенглер С. 2005-2006
254 Қазақ тілі Сөзжасам Кошкаров Ж. Шпенглер С. 2005-2006
255 Қазақ тілі Тіл біліміне кіріспе Юсупова Ж. Шпенглер С. 2006-2007
256 Қазақ тілі Ежелгі дәуір әдебиеті Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2006-2007
257 Қазақ тілі Халық ауыз әдебиеті Өнербаева А. Шпенглер С. 2007-2008
258 Қазақ тілі Шешендік Өнер Балабекова Ш. Шпенглер С. 2007-2008
259 Қазақ тілі Аудиотехника және радиохабарлар дайындау технологиясы Шойғараева Н.О. Габитов К. 2007-2008
260 Қазақ тілі Әдебиеттануға кіріспе Мырзагелдиева Б. Шпенглер С. 2007-2008
261 Қазақ тілі Әдебиет теориясы Қадырбаев Н. Шпенглер С. 2010-2011
262 Қазақ тілі Шетел әдебиеті Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2010-2011
263 Қазақ тілі Жалпы тіл білімі Қалыбекова Ш. Шпенглер С. 2010-2011
264 Қазақ тілі Хандық дәуір әдебиеті Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2010-2011
265 Қазақ тілі Абайдың ақын шәкірттері Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2012-2013
266 Қазақ тілі ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2012-2013
267 Қазақ тілі Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы Жидебаев қ. Шпенглер С. 2012-2013
268 Қазақ тілі Қазіргі адеби процесс Қадырбаев Н. Шпенглер С. 2012-2013
269 Қазақ тілі Нормативті қазақ тілі Нұрбек М. Шпенглер С. 2012-2013
270 Қазақ тілі Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы Нұрбек М. Шпенглер С. 2012-2013
271 Қазақ тілі Когнитивті лингвистика Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2014-2015
272 Қазақ тілі Тілдік қатынас негіздері Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2016-2017
273 Қазақ тілі Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі Нурбек М.А. Шпенглер С. 2016-2017
274 Қазақ тілі Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2016-2017
275 Қазақ тілі Абайтану Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2018-2019
276 Қазақ тілі Тіл мәдениеті Байболова А. Шпенглер С. 2018-2019
277 Қазақ тілі Шетел әдебиеті Байболова А. Шпенглер С. 2018-2019
278 Қазақ тілі Abaitanu: tutorial Абенова Л.У. Шпенглер Д. 2020-2021
279 Қазақ тілі Сөзбен сомдалған шындық Абенова Л.У. Шпенглер Д. 2020-2021
280 Қазақ тілі Шетел әдебиеті Байболова А. Шпенглер Д. 2020-2021
281 Қазақ тілі Балалар әдебиеті Байболова А. Шпенглер Д. 2020-2021
282 Қазақ тілі Библиографиятану Батырханова С. Шпенглер Д. 2020-2021
283 Қазақ тілі Балалар және мектеп кітапханасы Мұса Г. Шпенглер Д. 2020-2021
284 Тілдер Практический курс русского языка Айтмамбетов Ф. Сухов В. 2005-2006
285 Тілдер Русский язык. Тексты Пазылова А. Шпенглер С. 2010-2011
286 Тілдер Введение в литературоведение Пазылова А. Шпенглер С. 2012-2013
287 Тілдер Пропедевтический курс русской литературы Пак И. Шпенглер С. 2019-2020
288 Тілдер Современный русский язык Авдонин В., Пак И. Шпенглер Д. 2020-2021
289 Тілдер Страноведение (Елтану) Жусипбекова Ф. Шпенглер С. 2005-2006
290 Тілдер Практический курс английского языка Ешниязова Л. Шпенглер С. 2005-2006
291 Тілдер Литература страны изучаемого языка Пак Л. Габитов К. 2005-2006
292 Тілдер Мамандыққа кіріспе Исламова М Шпенглер С. 2006-2007
293 Тілдер Практикалық фонетика Байтенова А. Габитов К. 2007-2008
294 Тілдер Ағылшын тілі-практика Байтенова А. Шпенглер С. 2007-2008
295 Тілдер Практический курс французского языка Темирбаева Ж. Габитов К. 2007-2008
296 Тілдер Латинский язык Исламова М. Габитов К. 2007-2008
297 Тілдер Ағылшын тілінің ауызша жазбаша практикумы Исламова М. Шпенглер С. 2008-2009
298 Тілдер Шетел әдебиетінің тарихы Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2008-2009
299 Тілдер Аударма теориясы Джусупов Н.М. Шпенглер С. 2008-2009
300 Тілдер Практический курс II иностранного (французского) языка Темирбаева Ж. Шпенглер С. 2010-2011
301 Тілдер Шет тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі Бекпенбетова қ. Шпенглер С. 2010-2011
302 Тілдер Екінші шетел тілін арнайы мақсатта оқыту Темирбаева Ж. Шпенглер С. 2013-2014
303 Тілдер Екінші шет тілін оқыту әдістемесі Темирбаева Ж. Шпенглер С. 2014-2015
304 Тілдер Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы В2 Исламова М. Шпенглер С. 2016-2017
305 Музыкалық білім Элементарная теория музыки Туманова Г.А. Сухов В. 2005-2006
306 Музыкалық білім Обучение на фортепиано Августанович Т. Сухов В. 2005-2006
307 Музыкалық білім Музыка өнеріне кіріспе Сеилбекова Ү. Габитов К. 2005-2006
308 Музыкалық білім Музыкалық этнография Алимова А. Шпенглер С. 2005-2006
309 Музыкалық білім Үрмелі аспаптар Сеилбекова Ү. Шпенглер С. 2006-2007
310 Музыкалық білім Музыкалық білім беру әдістемесі Сеилбекова Ү. Шпенглер С. 2007-2008
311 Музыкалық білім Хор әдебиеті Байбаланова М. Шпенглер С. 2007-2008
312 Музыкалық білім Мектеп хорымен жұмыс жасау Байбаланова М. Шпенглер С. 2007-2008
313 Музыкалық білім Музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы Алимова А. Шпенглер С. 2007-2008
314 Музыкалық білім Қазақ музыка әдебиеті Алимова А. Шпенглер С. 2012-2013
315 Музыкалық білім Қазақ музыка фольклоры Алимова А. Шпенглер С. 2013-2014
316 Музыкалық білім Музыкалық психология және музыкалық білім берудің психологиясы Барболова Г. Шпенглер С. 2014-2015
317 Музыкалық білім Оркестр класы Бөрі Иса Шпенглер С. 2016-2017
318 Музыкалық білім Мектептегі музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы Дарменшеева А. Шпенглер С. 2016-2017
319 Музыкалық білім Негізгі музыкалық аспап Августанович Т.С. Шпенглер Д. 2020-2021
320 Өнер білім Бейнелеу өнері тарихы және теориясы Сапарбаева Ұ. Шпенглер С. 2005-2006
321 Өнер білім Дәстүрлі өнер Болысбаев Д. Шпенглер С. 2006-2007
322 Өнер білім Қолданбалы графика Бишанов М. Шпенглер С. 2008-2009
323 Өнер білім Сызу пәнінен оқыту әдістемесі Сапарбаева.Y. Шпенглер С. 2011-2012
324 Өнер білім Бейнелеу өнері оқыту әдістемесі Сапарбаева Ұ. Шпенглер С. 2013-2014
325 Өнер білім Кітап графика негіздері Сапарбаева.Ұ. Шпенглер С. 2014-2015
326 Дизайн Өрнек теориясы мен тарихы Садыкова Ж. Шпенглер С. 2008-2009
327 Дизайн Cызба геометрия Сейдуллаева А. Шпенглер С. 2008-2009
328 Дизайн Академиялық кескіндеме Бишанов М. Шпенглер С. 2012-2013
329 Дизайн Кескіндеме І Садыкова Ж Шпенглер С. 2010-2011
330 Дизайн Дизайн негізі Мелдеханова А.О. Шпенглер С. 2013-2014
331 Дизайн Графика және моделдеу Садыкова Ж. Шпенглер С. 2014-2015
332 Дизайн Өндірістік дизайн нысандарын жобалау І Қуланбаева Б. Шпенглер С. 2016-2017
333 Дизайн Материалмен жұмыс Садыкова Ж. Шпенглер С. 2016-2017
334 Дизайн Материалдық мәдениет және дизайн тарихы Сындарова Ж.А. Шпенглер С. 2020-2021
335 Дизайн Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі Небесаева,Ж.О. Шпенглер С. 2021-2022
336 Дизайн Материалдарды өңдеу технологиясы Небесаева,Ж.О. Шпенглер С. 2021-2022
337 Дизайн Экодизайн және технология Небесаева,Ж.О. Шпенглер С. 2021-2022
338 Кәсіптік оқыту Кәсіптік оқыту пәнінің әдістемесі Дайырбекова Г. Шпенглер С. 2013-2014
339 Кәсіптік оқыту Тәрбие жұмыстарының әдістемесі және технологиясы Сапарбаева Ұ. Шпенглер С. 2014-2015
340 Кәсіптік оқыту Ұлттық қолөнер бұйымдарының технологиясы Сапарбаева У. Шпенглер С. 2016-2017
341 Кәсіптік оқыту Тамақ әзірлеу технологиясы Сапарбаева У. Шпенглер С. 2016-2017
342 Кәсіптік оқыту Мектептегі жоба жұмыстары Дайырбекова, Г.Б. Шпенглер С. 2018-2019
343 Кәсіптік оқыту Ұлттық қолөнер бұйымдарының технологиясы Сапарбаева У. Шпенглер С. 2020-2021
344 Дене шынықтыру Жеңіл атлетика Жаулыбаев Ж. Якубов Р. 2008-2009
345 Дене шынықтыру Спорттық қондырғылар Оралбеков А. Якубов Р. 2008-2009
346 Дене шынықтыру Дене шынықтыру және спорт ғылыми зерттеу жұмысының негізі Әбішев Е Шпенглер С. 2010-2011
347 Дене шынықтыру Волейбол оқыту әдістемесі Серманизов С. Шпенглер С. 2011-2012
348 Дене шынықтыру Туризм оқыту әдістемесі Әбіш Е. Шпенглер С. 2013-2014
349 Дене шынықтыру Баскетбол оқыту әдістемесі Қылышев Е. Шпенглер С. 2014-2015
351 Дене шынықтыру Спорт медицинасы Әбіш Е. Шпенглер С. 2016-2017
352 Дене шынықтыру Баскетбол Іңкәрбеков Д.Б. Шпенглер Д. 2020-2011
353 Дене шынықтыру Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі Козбаев, Е.У. Шпенглер С. 2021-2022

© "Сырдария" университеті. 2022


^ Жоғары шығу