Компьютер орталығында 2005-2019 жж. жасалған 307 электронды оқулықтар


кафедрасы Оқулығының аты авторы орындаушы мерзімі
1 Биология, Химия Зоология Кошкаров Р. Шпенглер С. 2005-2006
2 Биология, Химия Цитология Батькаев Ж.Я. Габитов К. 2006-2007
3 Биология, Химия Генетика Кукиев С. Габитов К. 2006-2007
4 Биология, Химия Органикалық химия Мадыханова қ.С. ЮКГУ 2005-2006
5 Биология, Химия Жалпы химия Ибраимов Ш. Сухов В. 2005-2006
6 Биология, Химия Периодтық жүйедегі элементтер химиясы Ибраимов Ш. Шпенглер С. 2007-2008
7 Биология, Химия Адам анатомиясы Әбілхайыров С. Шпенглер С. 2007-2008
8 Биология, Химия Адам және жануарлар физиологиясы Шотаева.М.,Кукиев.С. Шпенглер С. 2007-2008
9 Биология, Химия Қазақстан биоресурстары Шотаева.М. Шпенглер С. 2007-2008
10 Биология, Химия Өсімдіктер физиологиясы Шотаева.М. Шпенглер С. 2007-2008
11 Биология, Химия Қолданбалы биология және топырақтану негіздері Дошманов Е. Шпенглер С. 2007-2008
12 Биология, Химия Микробиология және вирусология Дошманов Е. Шпенглер С. 2007-2008
13 Биология, Химия Геоботаника Нурмаганбетов Н. Шпенглер С. 2008-2009
14 Биология, Химия Экология Нурмаганбетов Н. Шпенглер С. 2008-2009
15 Биология, Химия Химия тарихы Абдуразова П. Шпенглер С. 2009-2010
16 Биология, Химия Биофизика Әбілхайыров С. Шпенглер С. 2009-2010
17 Биология, Химия Биохимия Кукиев С. Шпенглер С. 2010-2011
18 Биология, Химия Бейорганикалық химия теориялық негіздері Ибраимов Ш. Шпенглер С. 2010-2011
19 Биология, Химия Гендік инженерия Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2010-2011
20 Биология, Химия Эволюциялық ілім Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2010-2011
21 Биология, Химия Әлем фаунасы мен флорасы Итбанова Д.Б. Шпенглер С. 2011-2012
22 Биология, Химия Жас өспірімдер физиологиясы мен мектеп гигиенасы Кукиев С. Шпенглер С. 2011-2012
23 Биология, Химия Дене шынықтыру және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері Тилеумбетова А. Шпенглер С. 2011-2012
24 Биология, Химия Иммунология Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2012-2013
25 Биология, Химия Топырақ биологиясы Абдукадырова Г. Шпенглер С. 2012-2013
26 Биология, Химия Омыртқасыздар зоологиясы Кошкаров Р. Шпенглер С. 2012-2013
27 Биология, Химия Омыртқалылар зоологиясы Кошкаров Р. Шпенглер С. 2013-2014
28 Биология, Химия Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы Бейсенова С. Шпенглер С. 2013-2014
29 Биология, Химия Жеке даму биологиясы Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2013-2014
30 Биология, Химия Гидробиология Нурмаганбетов Н. Шпенглер С. 2014-2015
31 Биология, Химия Химиялық технология Абілкаиров С. Шпенглер С. 2014-2015
32 Биология, Химия Микробиология Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2016-2017
33 Биология, Химия Дәрілік өсімдіктер Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2016-2017
34 Биология, Химия Молекулалық биология Мусаев Х.А. Шпенглер С. 2017-2018
35 Биология, Химия Омыртқалылар зоологиясы Кашкаров Р. Шпенглер С. 2017-2018
36 Биология, Химия Микробиология Абдуова С.Ж. Шпенглер С. 2017-2018
37 Биология, Химия Дәрілік өсімдіктер Абдуова С.Ж. Шпенглер С. 2017-2018
38 Биология, Химия Цитология жане гистология Абілкаиров С.И. Шпенглер С. 2017-2018
39 Биология, Химия Эндокринология Исакова Д.Т. Шпенглер С. 2017-2018
40 Биология, Химия Жаңа технологиялар әдістемесі Дошманов Е.К. Шпенглер С. 2017-2018
41 Биология, Химия Қазақстан биоресурстары. Практикалық сабақтар Исмайлова, Г. Шпенглер С. 2018-2019
42 Биология, Химия Эволюция ілімі Дошманов Е.К. Шпенглер С. 2018-2019
43 Физика Схемотехника негіздері Турсунов А.А. Сухов В. 2005-2006
44 Физика Атом және атом ядросы Бердалиев Е. Шпенглер С. 2005-2006
45 Физика Физикалық приборлар Қасымбеков Д. Шпенглер С. 2008-2009
46 Физика Метрология Қасымбеков Д. Шпенглер С. 2008-2009
47 Физика Теориялық механика Жолдасов С.А Шпенглер С. 2008-2009
48 Физика Физиканы оқыту технологиялары мен әдістемелері Ходжахметов Э. Шпенглер С. 2009-2010
49 Физика Физикалық процестерді математикалық модельдеу Касымбеков Д. Шпенглер С. 2009-2010
50 Физика Электр және магнетизм Абдирахманова Ф. Шпенглер С. 2011-2012
51 Физика Мектептегі физика эксперименттерінің техникасы Бердалиев Е. Шпенглер С. 2011-2012
52 Физика Физиканы оқыту технологиялары мен әдістері Бердалиев Е. Шпенглер С. 2013-2014
53 Физика Молекулалық физика Бердалиев Е. Шпенглер С. 2014-2015
54 Математика Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра Касымбеков Д. Шпенглер С. 2007-2008
55 Математика Дискреттік математика және математикалық логика Рузыбаев А Шпенглер С. 2008-2009
56 Математика Анықталған интегралдың кейбір қолданылулары Қарашева Г. Шпенглер С. 2005-2006
57 Математика Геометрияның негіздері Қыстаубаев Ш. Габитов К. 2006-2007
58 Математика Дифференциялық геометрия және топология Жолдасов С. Шпенглер С. 2007-2008
59 Математика Сызықты және сызықты емес теңдеулер жүйесін шешу әдістер Кукеев Ж.С. Якубов Р. 2008-2009
60 Математика Элементар математика (жаңа) Саулебаев Б.А Шойбеков М. 2009-2010
61 Математика Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі Жаңабаев Ж. Шпенглер С. 2010-2011
62 Математика Комплекс айнымалды функциялар теориясы Қарашева Г. Шпенглер С. 2011-2012
63 Математика Сандық әдістердің қосымша тараулары Касымбеков Д. Шпенглер С. 2012-2013
64 Математика Есептеу математикасына кіріспе Касымбеков Д. Шпенглер С. 2012-2013
65 Математика Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі Кытайбеков Е. Шпенглер С. 2013-2014
66 Математика Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика Жаңабаев Ж. Шпенглер С. 2016-2017
67 Математика Математикалық талдау Карашева Г. Шпенглер С. 2016-2017
68 Математика Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы сынып оқушысының математиканы оқу белсенділігін дамытудың ғылыми және іс-тәжірибелік негіздері Дайырбеков С.С. Шпенглер С. 2017-2018
69 Математика МАТЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ (ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР) Дайырбеков С.С. Шпенглер С. 2017-2018
70 Информатика Обучение установке Office 2000 Турсунов А.А., Шпенглер С. Шпенглер С., Халфин Д. 2004-2005
71 Информатика Работа в сети Интернет / казакша Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2004-2005
72 Информатика Языки программирования Basic, C, Pascal Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2004-2005
73 Информатика Архитектура персонального компьютера Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2005-2006
74 Информатика Операционные системы Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2005-2006
75 Информатика Информационные системы Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2007-2008
76 Информатика Программирование на Дельфи Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
77 Информатика Программирование на Visual Basic Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
78 Информатика Графическое программирование Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
79 Информатика Программирование в Интернет Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2006-2007
80 Информатика Visual Basic программалау тілі Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2008-2009
81 Информатика Информатика (межфак) Шпенглер С.А. Шпенглер С. 2008-2009
82 Информатика Информатика негіздері Сопбекова Н Шпенглер С. 2007-2008
83 Информатика Программалау тілі Сарайбаев М.Ш. Шпенглер С. 2007-2008
84 Информатика Тілдер теориясы және автоматтандыру Салихова Г Шпенглер С. 2007-2008
85 Информатика ЭЕМ –дегі практикум Сопбекова Н. Шпенглер С. 2007-2008
86 Информатика Мәліметтер қоры және ақпарат жүйесі Асилбаева А.П. Шпенглер С. 2008-2009
87 Информатика Бастауыш мектепте информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы Сейдикеримова Д Шпенглер С. 2008-2009
88 Информатика Алгоритм және берілгендер құрылымы Алипбаев Т. Габитов К. 2006-2007
89 Информатика Си++ тілінде программалау Анарбаев Ж. Габитов К. 2006-2007
90 Информатика Macromedia Flash MX Жасузакова М. Габитов К. 2006-2007
91 Информатика Операциялар жүйелер Турсунов А.А. Габитов К. 2006-2007
92 Информатика Жүйелі программалауға кіріспе Асилбаева А. Шпенглер С. 2011-2012
93 Информатика Access жүйесі Асилбаева А. Шпенглер С. 2013-2014
94 Информатика Автоматтар және тілдер теориясы Салихова Г. Шпенглер С. 2013-2014
95 Информатика Компьютерлік желілер Акимишев Г. Шпенглер С. 2013-2014
96 Информатика Информатика. 8 сынып Өсербай А. Шпенглер С. 2013-2014
97 Информатика Жасанды интеллект негіздері Кукеев Ж.С. Шпенглер С. 2014-2015
98 Информатика Математикалық логика Рузибаев А. Шпенглер С. 2014-2015
99 Информатика Программалау (Турбо Паскаль) Сарайбаев М.Ш. Шпенглер С. 2018-2019
100 Информатика Мәліметтер қорын басқару жүйесі Асилбаева А.П. Шпенглер С. 2018-2019
101 Информатика Информатика Дайырбеков С.С. Шпенглер С. 2017-2018
102 Экономика Мақта-тоқыма кластері Сериков Б.С. Сухов В. 2005-2006
103 Экономика Маркетинг Сахова А. Сухов В. 2005-2006
104 Экономика Банк ісі Адамбекова М. Габитов К. 2007-2008
105 Экономика Қазақстан экономикасы Бакиров Е. Габитов К. 2005-2006
106 Экономика Салықты жоспарлау Кенжебеков Ж Габитов К. 2007-2008
107 Экономика Дүниежүзілік экономикасы Оралова З.М Габитов К. 2007-2008
108 Экономика Экономикалық теория Баймуратова Г. Габитов К. 2007-2008
109 Экономика Бухгалтерлік есеп және аудит Дүйсебеков Ш. Габитов К. 2007-2008
110 Экономика құнды қағаз нарығы Баймұратова Г Шпенглер С. 2006-2007
111 Экономика Азбука маркетинга Абчук В.(сканер) Шпенглер С. 2006-2007
112 Экономика Мемлекеттік бизнес Киргизбаева Р. Шойбеков М. 2008-2009
113 Экономика Қасіпкерлік іс әрекет уйымдастыру Киргизбаева Р. Шойбеков М. 2008-2009
114 Экономика Мемлекеттік бюджет Туремуратов А. Шойбеков М. 2008-2009
115 Экономика қазынашылық Туремуратов А. Шойбеков М. 2008-2009
116 Экономика қаржылық талдау Бейсеева А.Р. Шпенглер С. 2009-2010
117 Экономика Шет мемлекеттер қаржысы Бейсеева А.Р. Шпенглер С. 2009-2010
118 Экономика Еңбек нарық экономикасы Адамбекова М. Шпенглер С. 2009-2010
119 Экономика Акционерлік қоғамдағы экономиканы және басқару Серіков Б.С Шпенглер С. 2009-2010
120 Экономика Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар Акимишев Г. Шпенглер С. 2011-2012
121 Экономика Кәсіпорын экономикасы Серіков Б. Шпенглер С. 2013-2014
122 Экономика Макроэкономика Байтілеуов С. Шпенглер С. 2014-2015
123 Экономика Эконометрика Рузибаев С. Шпенглер С. 2014-2015
124 Экономика Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу Бакиров Е. Шпенглер С. 2016-2017
125 Экономика Ұлттық есеп жүйесі Серіков Б. Шпенглер С. 2016-2017
126 Экономика Маркетинг Оралова З. Шпенглер С. 2017-2018
127 Экономика Қаржы нарығы және делдалдар Адамбекова, М.Т Шпенглер С. 2018-2019
128 Құқықтану Қылмыстық құқық Сахов Б. Сухов В. 2005-2006
129 Құқықтану Рим құқығы Қуандыкова К. Шпенглер С. 2005-2006
130 Құқықтану Қазақстан Республикасы конституциялық құқығы Торебаева А. Шпенглер С. 2005-2006
131 Құқықтану Саяси және құқық білімдер тарихы Жуманов Т.А. Шпенглер С. 2006-2007
132 Құқықтану Мемлекет және құқық теориясы Ихласова М. Габитов К. 2007-2008
133 Құқықтану ҚР Азаматтық құқық Торемуратов А. Габитов К. 2007-2008
134 Құқықтану Халықаралық жария құқығы Әбдімұсаев М. Шойбеков М. 2008-2009
135 Құқықтану Мемлекеттік тілдегі заң іс қағаздары Әбілқасымова А. Шпенглер С. 2009-2010
136 Құқықтану Криминалистика Зейдуллаева Р. Шпенглер С. 2011-2012
137 Құқықтану Отбасы құқығы Искакова Г.. Шпенглер С. 2011-2012
138 Құқықтану Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы Төребаева А. Шпенглер С. 2013-2014
139 Құқықтану Салыстырмалы құқықтану Ихласова М. Шпенглер С. 2013-2014
140 Құқықтану Прокурорлық бақылау Жуманова У. Шпенглер С. 2014-2015
141 Құқықтану ҚР Экологиялық құқығы Төребаева А. Шпенглер С. 2016-2017
142 Құқықтану Қазақстан Республикасының қаржы құқығы Ихласова М. Шпенглер С. 2017-2018
143 Құқықтану Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім) Торебаева А. Шпенглер С. 2018-2019
144 Педагогика/психол. Этнопедагогика 16 века Хазиахмадова Ф. Карпов А. 2004-2005
145 Педагогика/психол. Педагогиканың жалпы негіздегі және теориясы Балажанова Ж. Шпенглер С. 2005-2006
146 Педагогика/психол. Этнопедагогика Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2006-2007
147 Педагогика/психол. Спорт педагогикасы Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2006-2007
148 Педагогика/психол. Қазақ диалектологиясы Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2006-2007
149 Педагогика/психол. Еңбек психологиясы Курбаналиев Б. Шпенглер С. 2008-2009
150 Педагогика/психол. Жалпы психология Ташкенбаева С. Шпенглер С. 2006-2007
151 Педагогика/психол. Психология развития Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
152 Педагогика/психол. Дидактика Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
153 Педагогика/психол. Дифференциальная психология Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
154 Педагогика/психол. Политическая психология Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2006-2007
155 Педагогика/психол. Менеджмент психологиясы Мырзалиева Ж Габитов К. 2007-2008
156 Педагогика/психол. Зоопсихология Мырзалиева Ж Габитов К. 2007-2008
157 Педагогика/психол. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының әдістемесі Исаева К. Габитов К. 2007-2008
158 Педагогика/психол. Педагогиканың жалпы негіздері Байдуллаева О. Габитов К. 2007-2008
159 Педагогика/психол. Психологияны оқыту әдістемесі Құлназарова Ж. Шпенглер С. 2008-2009
160 Педагогика/психол. Төменгі сынып оқушыларымен жүргізілетін тәрбие жұмысының технологиясы Исаева К.А. Шпенглер С. 2008-2009
161 Педагогика/психол. Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы Қыстаубаев Ш. Шпенглер С. 2008-2009
162 Педагогика/психол. Қазіргі балалар әдеби процесі Жылқайдарова Г. Шпенглер С. 2010-2011
163 Педагогика/психол. Бастауыш сынып оқушысы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы Байдуллаева О. Шпенглер С. 2010-2011
164 Педагогика/психол. Жаратылыстану негіздері Абдукадирова Г. Шпенглер С. 2011-2012
165 Педагогика/психол. Даму педагогикасы Байдуллаева О. Шпенглер С. 2011-2012
166 Педагогика/психол. Кәсіптік оқыту теориясы мен технологиясы Байдуллаева О. Шпенглер С. 2011-2012
167 Педагогика/психол. Әлеуметтік педагогикасы Исаева К. Шпенглер С. 2011-2012
168 Педагогика/психол. Дау–дамайлар психологиясы Хазиахмадова Ф. Шпенглер С. 2013-2014
169 Педагогика/психол. Педагогика Саттарова Ж. Шпенглер С. 2014-2015
170 Педагогика/психол. Психология тарихы Ташкенбаева С. Шпенглер С. 2016-2017
171 Педагогика/психол. Бастауыш білім берудің қазіргі педагогикалық технологиясы Отегенова О. Шпенглер С. 2016-2017
172 Педагогика/психол. Жас ерекшелік педагогикасы Мусабекова Г.Т. Шпенглер С. 2017-2018
173 Педагогика/психол. Совершенствование педагогического мастерства Мусабекова Г.Т. Шпенглер С. 2018-2019
174 Педагогика/психол. Методика воспитательной работы в вузе Мусабекова Г.Т. Шпенглер С. 2018-2019
175 Қоғамдық пәндер Әлеуметтану Саржанова Р. Шпенглер С. 2005-2006
176 Қоғамдық пәндер Филосифия негіздері Панов Е.Н. Габитов К. 2006-2007
177 Қоғамдық пәндер Саясаттану Алтынбеков Б. Шпенглер С. 2009-2010
178 Қоғамдық пәндер Саясаттану Тажитаева Р.С. Шпенглер С. 2015-2016
179 География Жалпы жертану Зоржанова А. Шпенглер С. 2005-2006
180 География Метеорология және климатология Дүйсекова А.Т Габитов К. 2006-2007
181 География Геология және палеогеографиясы Исмайлова Г. Габитов К. 2006-2007
182 География Картография және топография негіздері Кушбаева А.Т. Габитов К. 2007-2008
183 География Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар Турманов А. Габитов К. 2007-2008
184 География Географиялық қабық Зоржанова А. Габитов К. 2007-2008
185 География ТМД-ның экономикалық- әлеуметтік географиясы Сариева Ш.Ж. Шойбеков М. 2008-2009
186 География Геоморфология Сариева Ш.Ж. Шойбеков М. 2008-2009
187 География Медициналық география Сакиева Л. Шойбеков М. 2008-2009
188 География Дүние жүзінің шаруашылық географиясы Исмайлова К. Шойбеков М. 2008-2009
189 География Топырақ географиясы Исмаилова К. Шпенглер С. 2012-2013
190 География Жалпы гидрология Исмаилова К. Шпенглер С. 2012-2013
191 География Туризм және экскурсиятану негіздері Исмаилова К. Шпенглер С. 2012-2013
192 География Ландшафттану Сариева Ш. Шпенглер С. 2012-2013
193 География Жалпы жертану Сариева Ш. Шпенглер С. 2013-2014
194 География Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы Исмайлова Г.К. Шпенглер С. 2014-2015
195 География Географияны оқыту әдістемесі Сариева Ш. Шпенглер С. 2014-2015
196 География Қазіргі дүние географиясы Исабеков Б.Д. Шпенглер С. 2017-2018
197 География Биогеография Тажекова А.Д. Шпенглер С. 2017-2018
198 География Қазақстанның физикалық географиясы Тажекова А.Д. Шпенглер С. 2017-2018
199 Тарих Археология Апашева С.П Шпенглер С. 2005-2006
200 Тарих Алғашқы қауымдық құрылыс Апашева С.Н. Габитов К. 2007-2008
201 Тарих Орта ғасырдағы қазақстан тарихы Мамыраимов С. Габитов К. 2007-2008
202 Тарих Ежелгі және Орта ғасырдағы қазақстан тарихы Мамыраимов С. Габитов К. 2007-2008
203 Тарих Түркі халықтарының тарихы Орынбаева Г. Шойбеков М. 2008-2009
204 Тарих Қазақстанның жаңа заман тарихы Мейірбеков М Шойбеков М. 2008-2009
205 Тарих ҚР тарихи мәдени ескерткіштерін қорғау Тажибекеев А. Шпенглер С. 2010-2011
206 Тарих Түркі өркениет тарихы Ниязбекова М. Шпенглер С. 2010-2011
207 Тарих Мұражайтану Тажибекеев А. Шпенглер С. 2010-2011
208 Тарих Африка мен Азияның жаңа және қазіргі заман тарихы Алтыбаева А. Шпенглер С. 2011-2012
209 Тарих ҚР қоғам қайраткерлерінің бейнесі Досымбекова Э. Шпенглер С. 2011-2012
210 Тарих Қосалқы тарихи Апашева С. Шпенглер С. 2011-2012
205 Тарих Орта ғасырдағы қазақстан археологиясы Апашева С. Шпенглер С. 2012-2013
206 Тарих Экологиялық білім мен тәрбие беру Дуйсенова Б. Шпенглер С. 2012-2013
207 Тарих Қазақстанның қазіргі саяси тарихы Мейірбеков М.Б. Шпенглер С. 2014-2015
208 Тарих Этнология Апашева С.Н. Шпенглер С. 2014-2015
209 Тарих История Германии Алтыбаева А.А. Шпенглер С. 2015-2016
210 Тарих Қазақстан тарихының тарихнамасы Мейірбеков М.Б. Шпенглер С. 2016-2017
211 Тарих Степной край в имперской системе аграрной колонизации Токмурзаев Б.С. Шпенглер С. 2017-2018
212 Тарих Қосалқы тарихи пәндер Апашева С.Н. Шпенглер С. 2017-2018
213 Тарих Тарихты оқыту әдістемесі Мейірбеков М.Б. Шпенглер С. 2017-2018
214 Тарих Орта ғасырлардағы шығыс елдерінің тарихы Сырбаева А.А. Шпенглер С. 2017-2018
215 Тарих Археология Апашева С.Н. Шпенглер С. 2018-2019
216 Тарих Тарихты оқыту әдістемесі Апашева С.Н. Шпенглер С. 2018-2019
217 Қазақ тілі Қазіргі қазақ тілі (фонетика) Жидебаев К. Шпенглер С. 2005-2006
218 Қазақ тілі Қазіргі қазақ тілі (лексика) Жидебаев К. Шпенглер С. 2005-2006
219 Қазақ тілі Сөзжасам Кошкаров Ж. Шпенглер С. 2005-2006
220 Қазақ тілі Тіл біліміне кіріспе Юсупова Ж. Шпенглер С. 2006-2007
221 Қазақ тілі Ежелгі дәуір әдебиеті Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2006-2007
222 Қазақ тілі Халық ауыз әдебиеті Өнербаева А. Шпенглер С. 2007-2008
223 Қазақ тілі Шешендік Өнер Балабекова Ш. Шпенглер С. 2007-2008
224 Қазақ тілі Аудиотехника және радиохабарлар дайындау технологиясы Шойғараева Н.О. Габитов К. 2007-2008
225 Қазақ тілі Әдебиеттануға кіріспе Мырзагелдиева Б. Шпенглер С. 2007-2008
226 Қазақ тілі Әдебиет теориясы Қадырбаев Н. Шпенглер С. 2010-2011
227 Қазақ тілі Шетел әдебиеті Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2010-2011
228 Қазақ тілі Жалпы тіл білімі Қалыбекова Ш. Шпенглер С. 2010-2011
229 Қазақ тілі Хандық дәуір әдебиеті Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2010-2011
230 Қазақ тілі Абайдың ақын шәкірттері Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2012-2013
231 Қазақ тілі ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2012-2013
232 Қазақ тілі Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы Жидебаев қ. Шпенглер С. 2012-2013
233 Қазақ тілі Қазіргі адеби процесс Қадырбаев Н. Шпенглер С. 2012-2013
234 Қазақ тілі Нормативті қазақ тілі Нұрбек М. Шпенглер С. 2012-2013
235 Қазақ тілі Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы Нұрбек М. Шпенглер С. 2012-2013
236 Қазақ тілі Когнитивті лингвистика Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2014-2015
237 Қазақ тілі Тілдік қатынас негіздері Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2016-2017
238 Қазақ тілі Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі Нурбек М.А. Шпенглер С. 2016-2017
239 Қазақ тілі Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2016-2017
240 Қазақ тілі Абайтану Әбенова Л.У. Шпенглер С. 2018-2019
241 Қазақ тілі Тіл мәдениеті Байболова А. Шпенглер С. 2018-2019
242 Қазақ тілі Шетел әдебиеті Байболова А. Шпенглер С. 2018-2019
243 Тілдер Практический курс русского языка Айтмамбетов Ф. Сухов В. 2005-2006
244 Тілдер Русский язык. Тексты Пазылова А. Шпенглер С. 2010-2011
245 Тілдер Введение в литературоведение Пазылова А. Шпенглер С. 2012-2013
246 Тілдер Страноведение (Елтану) Жусипбекова Ф. Шпенглер С. 2005-2006
247 Тілдер Практический курс английского языка Ешниязова Л. Шпенглер С. 2005-2006
248 Тілдер Ағылшын тілі-практика Байтенова А. Шпенглер С. 2007-2008
249 Тілдер Мамандыққа кіріспе Исламова М Шпенглер С. 2006-2007
250 Тілдер Практикалық фонетика Байтенова А. Габитов К. 2007-2008
251 Тілдер Литература страны изучаемого языка Пак Л. Габитов К. 2005-2006
252 Тілдер Практический курс французского языка Темирбаева Ж. Габитов К. 2007-2008
253 Тілдер Латинский язык Исламова М. Габитов К. 2007-2008
254 Тілдер Ағылшын тілінің ауызша жазбаша практикумы Исламова М. Шпенглер С. 2008-2009
255 Тілдер Шетел әдебиетінің тарихы Байболова А.Ж. Шпенглер С. 2008-2009
256 Тілдер Аударма теориясы Джусупов Н.М. Шпенглер С. 2008-2009
257 Тілдер Практический курс II иностранного (французского) языка Темирбаева Ж. Шпенглер С. 2010-2011
253 Тілдер Шет тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі Бекпенбетова қ. Шпенглер С. 2010-2011
254 Тілдер Екінші шетел тілін арнайы мақсатта оқыту Темирбаева Ж. Шпенглер С. 2013-2014
255 Тілдер Екінші шет тілін оқыту әдістемесі Темирбаева Ж. Шпенглер С. 2014-2015
256 Тілдер Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы В2 Исламова М. Шпенглер С. 2016-2017
257 Музыкалық білім Элементарная теория музыки Туманова Г.А. Сухов В. 2005-2006
258 Музыкалық білім Обучение на фортепиано Августанович Т. Сухов В. 2005-2006
259 Музыкалық білім Музыка өнеріне кіріспе Сеилбекова Ү. Габитов К. 2005-2006
260 Музыкалық білім Музыкалық этнография Алимова А. Шпенглер С. 2005-2006
261 Музыкалық білім Үрмелі аспаптар Сеилбекова Ү. Шпенглер С. 2006-2007
262 Музыкалық білім Музыкалық білім беру әдістемесі Сеилбекова Ү. Шпенглер С. 2007-2008
263 Музыкалық білім Хор әдебиеті Байбаланова М. Шпенглер С. 2007-2008
264 Музыкалық білім Мектеп хорымен жұмыс жасау Байбаланова М. Шпенглер С. 2007-2008
275 Музыкалық білім Музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы Алимова А. Шпенглер С. 2007-2008
276 Музыкалық білім Қазақ музыка әдебиеті Алимова А. Шпенглер С. 2012-2013
277 Музыкалық білім Қазақ музыка фольклоры Алимова А. Шпенглер С. 2013-2014
278 Музыкалық білім Музыкалық психология және музыкалық білім берудің психологиясы Барболова Г. Шпенглер С. 2014-2015
279 Музыкалық білім Оркестр класы Бөрі Иса Шпенглер С. 2016-2017
280 Музыкалық білім Мектептегі музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы Дарменшеева А. Шпенглер С. 2016-2017
281 Өнер білім Бейнелеу өнері тарихы және теориясы Сапарбаева Ұ. Шпенглер С. 2005-2006
282 Өнер білім Дәстүрлі µнер Болысбаев Д. Шпенглер С. 2006-2007
283 Өнер білім Қолданбалы графика Бишанов М. Шпенглер С. 2008-2009
284 Өнер білім Сызу пәнінен оқыту әдістемесі Сапарбаева.Y. Шпенглер С. 2011-2012
285 Өнер білім Бейнелеу өнері оқыту әдістемесі Сапарбаева Ұ. Шпенглер С. 2013-2014
286 Өнер білім Кітап графика негіздері Сапарбаева.Ұ. Шпенглер С. 2014-2015
287 Дизайн Өрнек теориясы мен тарихы Садыкова Ж. Шпенглер С. 2008-2009
288 Дизайн Cызба геометрия Сейдуллаева А. Шпенглер С. 2008-2009
289 Дизайн Академиялық кескіндеме Бишанов М. Шпенглер С. 2012-2013
290 Дизайн Кескіндеме І Садыкова Ж Шпенглер С. 2010-2011
291 Дизайн Дизайн негізі Мелдеханова А.О. Шпенглер С. 2013-2014
292 Дизайн Графика және моделдеу Садыкова Ж. Шпенглер С. 2014-2015
293 Дизайн Өндірістік дизайн нысандарын жобалау І Қуланбаева Б. Шпенглер С. 2016-2017
294 Дизайн Материалмен жұмыс Садыкова Ж. Шпенглер С. 2016-2017
295 Кәсіптік оқыту Кәсіптік оқыту пәнінің әдістемесі Дайырбекова Г. Шпенглер С. 2013-2014
296 Кәсіптік оқыту Тәрбие жұмыстарының әдістемесі және технологиясы Сапарбаева Ұ. Шпенглер С. 2014-2015
298 Кәсіптік оқыту Ұлттық қолөнер бұйымдарының технологиясы Сапарбаева У. Шпенглер С. 2016-2017
299 Кәсіптік оқыту Тамақ әзірлеу технологиясы Сапарбаева У. Шпенглер С. 2016-2017
300 Кәсіптік оқыту Мектептегі жоба жұмыстары Дайырбекова, Г.Б. Шпенглер С. 2018-2019
301 Дене шынықтыру Жеңіл атлетика Жаулыбаев Ж. Якубов Р. 2008-2009
302 Дене шынықтыру Спорттық қондырғылар Оралбеков А. Якубов Р. 2008-2009
303 Дене шынықтыру Дене шынықтыру және спорт ғылыми зерттеу жұмысының негізі Әбішев Е Шпенглер С. 2010-2011
304 Дене шынықтыру Волейбол оқыту әдістемесі Серманизов С. Шпенглер С. 2011-2012
305 Дене шынықтыру Туризм оқыту әдістемесі Әбіш Е. Шпенглер С. 2013-2014
306 Дене шынықтыру Баскетбол оқыту әдістемесі Қылышев Е. Шпенглер С. 2014-2015
307 Дене шынықтыру Спорт медицинасы Әбіш Е. Шпенглер С. 2016-2017

© "Сырдария" университеті. 2019


^ Жоғары шығу